Groeten

Welkom op Groeten.nl
Op deze website leer je hoe je moet groeten in alle talen!

Groeten in andere talen
Tenslotte kijken we naar het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Marokkaans, Spaans en alle andere talen vindt u op deze website.

Hoe breng je nu precies de bekende vriendelijke groeten over en wat zeg je wanneer je iemand tegenkomt die je nog nooit eerder hebt gezien? Nu de wereld alsmaar internationaler lijkt te worden is het van belang om je ook goed in het Engels te kunnen redden. De verschillende voorbeelden helpen je in ieder geval goed op weg. Zo kun je ook groeten in het Engels en kun jij je ook over de grens op een uitstekende manier redden wanneer je iemand spreekt of een brief gaat versturen.

Je kunt op een aantal verschillende manieren groeten, zowel wanneer je iemand ziet als wanneer je het gesprek weer af wenst te sluiten. Bovendien zit er veel verschil tussen een informele manier van groeten en het formeel groeten van de ander. Tenslotte dien je gebruik te maken van de variant die past bij een gesprek waarin je elkaar echt spreekt, of een gesprek waarin je met behulp van teksten met elkaar spreekt. Dat klinkt allemaal erg ingewikkeld, maar gelukkig wordt het aan de hand van voorbeelden op de verschillende pagina’s een stuk gemakkelijker om elkaar op de juiste manier te groeten.

Groet
Wanneer je een groet overbrengt kun je dat op een aantal verschillende manieren doen. Maak onderscheid tussen gesproken en geschreven tekst, formele en informele boodschappen en de momenten waarop je elkaar ziet of juist afscheid gaat nemen. De verschillende varianten komen een voor een aan bod en zorgen ervoor dat je de ander op de juiste manier een groet over kunt brengen. Daarnaast kijken we naar waar een groet nu eigenlijk vandaan komt. Zo kun je er op een eenvoudige manier gebruik van maken en zorg je ervoor dat de ander je groet ook daadwerkelijk op de juiste manier oppakt.

Groeten uit
Daarnaast kun je de groeten doen uit een bepaalde plaats. Dit is iets wat we over het algemeen massaal doen wanneer we op vakantie gaan. Je kunt er uiteraard voor kiezen om de groeten uit Nederland te doen, maar het is minstens zo leuk om een internationale groet over te brengen. We bieden je een aantal voorbeelden van groeten in andere talen, die je kunt gebruiken wanneer je op vakantie bent. Zo doe je de groeten uit de mooiste bestemmingen en laat je het thuisfront weten dat je het ontzettend naar je zin hebt.

Met vriendelijke groet

Wanneer je een brief gaat schrijven zal je in veel gevallen ‘met vriendelijke groet’ gebruiken voor de afsluiting. Maar kun je ook werken met ‘met vriendelijke groeten’ en is de afsluiting nu formeel of juist informeel van aard? We geven je het antwoord op deze vragen en zorgen er daarnaast voor dat je wat meer te weten komt over de achtergrond van deze groet. Zo kun je die op een goede manier toepassen en zorg je ervoor dat men de groet juist interpreteert. Het groeten is op zich niet moeilijk, mits je maar weet wat je er eigenlijk mee zegt.

Digitale groeten

Tegenwoordig kun je helemaal zelf je eigen kaart online ontwerpen. Het leuke hiervan is dat de ontvanger een echte kaart krijgt. Verder zijn er veel websites welke gratis e-cards aanbieden. Dit zijn digitale kaarten welke (veelal gratis) verstuurd worden per e-mail. Op het internet kunt u duizenden verschillende kaartjes vinden. Het vinden van een kaartje is eenvoudig.

Een groet kun je op veel verschillende manieren overbrengen, onder andere vanwege de verschillende spreek- en schrijfstijlen die er bestaan. Je kunt bijvoorbeeld een informele groet overbrengen, een formele groet doen of online iemand groeten. Daarnaast kun je natuurlijk een grappige groet onderaan je bericht zetten. De groet die we elkaar doen wanneer we elkaar zien bestaat doorgaans uit ‘hoi’ en ‘hallo’, woorden die we te pas en te onpas gebruiken. Het is belangrijk dat u op de juiste en correcte wijze iemand gedag zegt. Daar komt bij dat er veel verschillende manieren zijn om elkaar gedag te zeggen of wanneer je iemand tegenkomt. Met regelmaat hoor je “alles goed?”. Met name de eerste ‘alles goed?’ valt niet bij iedereen in de smaak omdat het vrijwel onmogelijk is dat alles goed is.

Informele groet
Een informele groet doe je wanneer je iemand kent en diegene een brief of een email stuurt. Of je iemand goed genoeg kent om een informele groet over te kunnen brengen weet je over het algemeen zelf het best. Je kunt er echter vanuit gaan dat je dit kunt doen wanneer je de voornaam van de ander kent en die ook mag gebruiken in je brief of email. Je kunt dan eindigen met bijvoorbeeld ‘met vriendelijke groet’. Indien de ander een familielid of vriend van je is en het gaat om een informele tekst kun je zelfs groeten met ‘groetjes’, waarmee je een nauwere relatie aangeeft.
Zeg hallo
Formele groet
Daarnaast is er de formele groet, die je bijvoorbeeld overbrengt op het moment dat je een officiële brief schrijft. Wanneer je een sollicitatie, een klachtenbrief of een andere zakelijke brief schrijft kun je eindigen met ‘met vriendelijke groet’, maar het is in die gevallen vaak beter om met ‘hoogachtend’ af te sluiten. Dit geeft een meer formele afsluiting aan, waarmee je benadrukt dat het gaat om een zakelijke relatie. Je ondertekent de brief in die gevallen vaak met je achternaam, in combinatie met je voorletters of eventueel je voornaam. Ook daaruit blijkt de zakelijke relatie die jullie hebben.

Online groet
Online groeten zien er over het algemeen net wat anders uit dan een informele groet, maar lijken daar wel het meest op. Je kunt er zowel op forums, sociale netwerken als in online groepen gebruik van maken. Sluit een boodschap die je plaatst af met ‘groeten’ of ‘met vriendelijke groet’, of kies voor een stijl die meer past bij de jongere generaties van dit moment. Zij spreken eerder van ‘greetings’,‘thanks’ maar ook ‘cheers’ wordt weleens gebruikt (in het geval van een vraag, als substituut voor ‘bij voorbaat dank’). Bekijk de groeten die anderen in het gesprek gebruiken en stem daar je eigen keuze op af.

Grappige groet
Tenslotte kun je in een aantal gevallen gebruik maken van een grappige groet. Dit kun je in een informele omgeving eigenlijk altijd doen, maar in bepaalde gevallen ook wanneer je een zakelijke tekst maakt. Wanneer je bijvoorbeeld werkt met humor of een spontane spreker bent kun je best afsluiten met ‘met een glimlach’, of met ‘met vrolijke groet’. Probeer er wel altijd voor te zorgen dat de groet die je kiest past bij je werk, je hobby of het gesprek dat jullie hebben gehad. Door de groeten te relateren aan de inhoud zorg je ervoor dat deze bij de ander op een goede manier overkomen.