Groeten in het Latijn

Groeten in het Latijn? Het latijn is een dode taal die afkomstig is van de Latijnen. Het bekendste volk dat Latijn sprak, waren de Romeinen. Deze bevolkingsgroep woonde vanaf het eerste millennium voor Christus in de Italiaanse regio Latium. De naam Latijn komt dan ook van de streek. Tegenwoordig is deze streek te vinden in Lazio, Italië. Vanaf 500 voor Christus werd de macht van de Romeinen enorm groot in Europa. Vandaar dat de taal aanzienlijk verspreid werd buiten de stadsgrenzen. In huidige landen als Spanje, Groot-Brittannië, Nederland en zelfs Afrika sprak en schreef men Latijn. In het westelijke deel van het Romeinse rijk werd Latijn de voertaal, terwijl in het oostelijke deel het Koine-Grieks de boventoon bleef voeren.

Latijn in de moderne wereld

Ondanks dat Latijn een dode taal is, vindt u nog op sommige plekken het Latijn terug. In de boeken van de Katholieke kerk wordt alles in het Latijn beschreven; het Oude en het Nieuwe testament, de liturgische boeken en de gebedenboeken. Tot het Tweede Vaticaans Concilie was Latijn ook de enige taal die gehanteerd werd bij de liturgie. De taal heeft ook een opleving gehad gedurende de Renaissance, waar geleerden als Cicero, Erasmus en Descartes bijvoorbeeld het Latijn nieuw leven in blies.

Gegroet in het Latijn

Enkele begroetingen vindt u nog steeds terug in de huidige maatschappij. Om iemand te begroeten, zegt bijvoorbeeld Ave, wat goedendag betekent. Ook kunt u zeggen Salve. Dit betekent letterlijk “wees gezond”. Bij een afscheid van iemand zegt u Vale, dat “weest sterk” betekent. Als u meerdere personen begroet, veranderen de werkwoorden in Salvete, Avete en tot slot Valete.

Formele brief in het Latijn

U vindt daarnaast nog Latijn terug op officiële brieven. Zo wordt er wel eens Lectori salutem (afgekort L.S.) bovenaan een brief geplaatst. Letterlijk betekent dit “heil aan de lezer” of “lezer gegroet”. Tegenwoordig schrijft u dit als het niet duidelijk is wat de naam van de lezer van de brief is. Ook gebruikt u L.S. als u niet weet wat de precieze aanspreektitel van de lezer is (zoals Mr., Dr. Ir. of Drs.).