Groeten in het Leger

Groeten in het Leger? In het leger begroet men elkaar met een saluut. Als u salueert, toont u respect door een saluut uit te brengen. Dit doet u door een van uw handen naar uw pet of ander hoofddeksel te brengen. Als u geen hoofddeksel draagt, omdat u zich bijvoorbeeld binnen bevindt, salueert u door uw hoofd direct naar de meerdere te draaien.

Oorsprong salueren

Deze manier van begroeten is ontstaan in de Middeleeuwen. Als ridders elkaar tegenkwamen, werd het vizier geopend om aan elkaar het gezicht te tonen. Dit werd gezien als een vorm van wederzijds respect. Later is dit ontwikkeld tot het kort afnemen van de hoed. Aangezien grenadiers echter geen hoed op hun hoofd hadden, maar een muts, werd het toegelaten dat zij de muts slechts met de rechterhand kort hoefde aan te tikken. Deze manier van begroeten is daarna gebruikelijk geworden voor het hele leger.

Gebruiken rondom de begroeting

Naast een hand naar het hoofddeksel kan een militair saluut ook gepaard gaan met het afvuren van geweren, tromgeroffel, een fanfare, het strijken van een vlag, saluutschoten of fluitsignalen. Ook is het in veel landen normaal dat een militair een burger salueert als hij door deze persoon wordt aangesproken. In bijzondere gevallen, zoals wanneer het volkslied ten gehore wordt gebracht, kan het ook zijn dat een militair een eregroet uitbrengt. In dat geval legt hij zijn rechterhand op het wapen en laat hij zijn wapen zien. Ook burgers kunnen een saluut brengen, bijvoorbeeld tijdens het spelen van een volkslied. In dat geval plaatst u uw rechterhandpalm op de hartstreek.

Het afdoen van een hoed

Zodra een militair in uniform salueert, kan hij ook zijn pet, hoed of ander hoofddeksel afzetten. Ook bij het betreden van een kerk, bij een begrafenis of bij een gebed, kan hij zijn hoed afdoen. Als de militair echter op een begraafplaats is en gewapend is, bijvoorbeeld vanwege een eerbetoon, dan hoeft hij of zij zijn hoed niet af te zetten.

Saluut in formele besluiten

U vindt het woord Saluut! ook geregeld terug in officiële documenten. Zo maakt de Nederlandse koning gebruik van de groet in de aanhef van een Koninklijk Besluit of in een Wet.