Groeten in het Chinees

Groeten in het Chinees? De meest voorkomende wijze van “hallo” zeggen in het Chinees is nǐ hǎo. Hoe u precies deze begroeting moet uitspreken en hoe u dit schrijft in ons Latijnse alfabet varieert per dialect in het Chinees. Er bestaan daarnaast talrijke varianten van het Chinees. Binnen iedere regio beschikt men over hun eigen specifieke taal en dus ook begroetingen. Het Mandarijn en Kantonees zijn veelvoorkomende talen. Hier leest u meer over begroetingen in het Chinees.

Iemand begroeten in het Mandarijn

De Mandarijnse zegwijze nǐ hǎo is de meest gebruikelijke wijze om iemand te begroeten. Letterlijk betekent dit “jij beter”. U schrijft de begroeting over het algemeen op deze manier: 你好. De uitspraak lijkt op “nie hauw”. Begroet u iemand die u minder goed kent? Dan kunt u als formelere begroeting nín hǎo gebruiken. Dit betekent hetzelfde als nǐ hǎo, maar is een beleefdere vorm. Nin betekent “u”. U schrijft dit als volgt: 您好. Wilt u meerdere mensen tegelijk begroeten? In dat geval zegt u nǐmén hǎo. “Nǐmén” vormt het meervoud van “nǐ” en vertaald betekent dit dus “jullie”. In het Chinese schrift ziet dit er op deze manier uit: 你们好. Aan de telefoon begroet u iemand met wéi. Deze begroeting wordt enkel gebruikt voor telefoongesprekken. Dit schrijft u als volgt: 喂.

Iemand begroeten in het Kantonees

In het Kantonees begroet u iemand met néih hóu. Dit betekent vrijwel hetzelfde als nǐ hǎo in het Mandarijn. U schrijft het ook precies hetzelfde als het Mandarijn: 你好. De uitspraak is echter niet geheel identiek. Zo klinkt het néih hóu een heel stuk zachter dan het Mandarijnse nǐ hǎo. U zegt dan ook “nee ho”. Ook de begroeting aan de telefoon, wát, mag dan hetzelfde geschreven worden als het Mandarijn; het klinkt wel degelijk anders. Zo zegt u eerder “wai” dan “wee”, waarbij de nadruk op de “ai” klank moet vallen. In het Chinees zijn precieze uitspraak en intonatie essentieel. Als u precies wilt weten hoe u bepaalde zinnen en woorden moet uitspreken, kunt u het beste naar opnames van begroetingen in het Chinees luisteren.