Met vriendelijke groet

Met vriendelijke groet,

We komen de uitspraak ‘met vriendelijke groet’ regelmatig tegen, maar op welke manier dienen we deze precies te gebruiken? En is ‘met vriendelijke groeten’ ook goed, beter of fout? Het Taaladvies weet er alles over en geeft aan dat de beide varianten in principe allebei mogelijk zijn. Het mooie is daarnaast dat ‘met vriendelijke groet’ in een groot aantal gevallen te gebruiken is, zowel in een informele als een formele tekst. Uiteraard is het een uiting die alleen gebruikt wordt wanneer we elkaar schrijven, aangezien het in gesproken gesprekken voldoende is om af te sluiten met ‘groeten’ of ‘groetjes’.

Met vriendelijke groet

‘Met vriendelijke groet’ gebruiken we sinds jaar en dag om een brief op een nette manier af te sluiten. Letterlijk staat er eigenlijk dat we een groet brengen en dat op een vriendelijke manier doen. Het is daarmee het geschreven equivalent van het vriendelijk zeggen van ‘hallo’ of ‘tot ziens’, wanneer we iemand in levende lijven zouden spreken. Wanneer we ‘met vriendelijke groet’ onder een brief zetten weet de ander dat we een goede onderlinge relatie bestaat en dat de ander de moeite wenst te nemen om vriendelijk te groeten ter afsluiting van de brief.

Met vriendelijke groeten

Daarnaast zijn er mensen die liever gebruik maken van ‘met vriendelijke groeten’, al weten weinig mensen daar daadwerkelijk een reden voor op te geven. Vaak geeft men aan dat het voor hen beter klinkt of dat het een meer formele (of informele, dat wisselt) manier van afsluiten is. Volgens het Taaladvies maakt het in principe niet uit of je een enkelvoudige of een meervoudige groet overbrengt, de beide varianten zijn gelijk aan elkaar. Wanneer we informeel afsluiten spreken we vaak van ‘groeten’ of ‘groetjes’, waardoor het in die zin logisch lijkt om gebruik te maken van ‘met vriendelijke groeten’ in plaats van ‘met vriendelijke groet’.

Informele brief

‘Met vriendelijke groet’ valt uitstekend toe te passen wanneer je een informele brief schrijft, of je een email maakt naar iemand die je al kent. Het is een informele afsluiting, die er aan de andere kant toch heel netjes uit ziet. Wanneer je een tekst schrijft naar een vriend, vriendin of familielid kun je er eerder voor kiezen om af te sluiten met ‘groetjes’. Je gebruikt ‘met vriendelijke groet’ in principe altijd wanneer je af wilt sluiten en je de ander niet heel goed persoonlijk kent, of de anders zelf helemaal onbekend voor je is.

Formele brief

Het mooie van ‘met vriendelijke groet’, is dat je er ook gebruik van kunt maken op het moment dat je een formele brief wenst te gaan schrijven. Over het algemeen zal je de ander dan niet bij naam kennen en heb je diegene waarschijnlijk ook nog nooit in het echt gezien. Je kunt afsluiten met ‘hoogachtend’ wanneer het gaat om een heel zakelijke en serieuze brief, maar bij een sollicitatie is het vaak voldoende om deze bekende afsluiting te gebruiken. Met ‘met vriendelijke groet’ sluit je op een nette manier af, maar kom je aan de andere kant niet te serieus of zakelijk over.