Groeten in het Surinaams

Groeten in het Surinaams? Beleef de rijke natuur in de tropen, houdt uw ogen open voor dolfijnen in de Commewijnerivier of ervaar de smeltkroes van culturen in de hoofdstad Paramaribo: Suriname biedt alles voor een fascinerende vakantie. Ondanks dat u zich redelijk goed verstaanbaar kan maken in Suriname, wordt het zeer gewaardeerd als u een aantal woorden en zinnen kent in het Surinaams. Niet alleen gedurende een reis in Suriname, maar ook bij de Surinamers die in Nederland wonen. Dit zijn enkele woorden en zinnen die goed van pas komen tijdens een Surinaams gesprek.

Iemand een goedendag wensen in het Surinaams

Als Surinamers elkaar begroeten, geven ze elkaar normaal gesproken een hand. Een goede bekende of een vriend geven ze zelfs een brasa, dat een omhelzing betekent. Meestal vragen ze daarbij fa ya tan?, of informeel fa waka?. Dit betekent “hoe gaat het?”. Het is dan niet de bedoeling dat u hier uitgebreid een antwoord op geeft. Meestal reageren mensen met rustig, dat letterlijk “goed” betekent. Ook kunnen ze antwoorden met ala dya (letterlijk alles is hier, maar betekent het gaat goed) of afafu (het gaat zijn gangetje). Wilt u iemand specifiek begroeten aan de hand van het tijdstip van de dag? Voor “goedemorgen” gebruikt u gu morgu, voor goedenavond Gu neti. Als u het gesprek wilt verlaten, zegt u mo gwe, “ik ga weg”. Vervolgens zegt u mo syi, oftewel “tot ziens”.

Nederlands nog steeds de officiële taal van Suriname

Vanwege het koloniale verleden is het Nederlands nog steeds de enige officiële taal van Suriname. Dit betekent dat de hele bevolking van Suriname Nederlands spreekt en les krijgt of kreeg in het Nederland. Het Surinaams-Nederlands is echter wel veel formeler dan wat de gemiddelde Nederlander gewend is. De Surinamers maken bijvoorbeeld vaak gebruik van “u” of “mevrouw” en “meneer” als aanspreekvorm. Bovendien gebruikt men ook het Sranantongo als taal in Suriname. Deze creooltaal heeft veel Engelse invloeden. De Hindoestanen in Suriname groeten meestal met Namaste of Ram-Ram.