Groet

Groet,

Een groet kun je op veel verschillende manieren overbrengen, onder andere vanwege de verschillende spreek- en schrijfstijlen die er bestaan. Je kunt bijvoorbeeld een informele groet overbrengen, een formele groet doen of online iemand groeten. Daarnaast kun je natuurlijk een grappige groet onderaan je bericht zetten. De groet die we elkaar doen wanneer we elkaar zien bestaat doorgaans uit ‘hoi’ en ‘hallo’, woorden die we te pas en te onpas gebruiken. Het is belangrijk dat u op de juiste en correcte wijze iemand gedag zegt. Daar komt bij dat er veel verschillende manieren zijn om elkaar gedag te zeggen of wanneer je iemand tegenkomt. Met regelmaat hoor je “alles goed?”. Met name de eerste ‘alles goed?’ valt niet bij iedereen in de smaak omdat het vrijwel onmogelijk is dat alles goed is.

Informele groet

Een informele groet doe je wanneer je iemand kent en diegene een brief of een email stuurt. Of je iemand goed genoeg kent om een informele groet over te kunnen brengen weet je over het algemeen zelf het best. Je kunt er echter vanuit gaan dat je dit kunt doen wanneer je de voornaam van de ander kent en die ook mag gebruiken in je brief of email. Je kunt dan eindigen met bijvoorbeeld ‘met vriendelijke groet’. Indien de ander een familielid of vriend van je is en het gaat om een informele tekst kun je zelfs groeten met ‘groetjes’, waarmee je een nauwere relatie aangeeft.

Formele groet

Daarnaast is er de formele groet, die je bijvoorbeeld overbrengt op het moment dat je een officiële brief schrijft. Wanneer je een sollicitatie, een klachtenbrief of een andere zakelijke brief schrijft kun je eindigen met ‘met vriendelijke groet’, maar het is in die gevallen vaak beter om met ‘hoogachtend’ af te sluiten. Dit geeft een meer formele afsluiting aan, waarmee je benadrukt dat het gaat om een zakelijke relatie. Je ondertekent de brief in die gevallen vaak met je achternaam, in combinatie met je voorletters of eventueel je voornaam. Ook daaruit blijkt de zakelijke relatie die jullie hebben.

Online groet

Online groeten zien er over het algemeen net wat anders uit dan een informele groet, maar lijken daar wel het meest op. Je kunt er zowel op forums, sociale netwerken als in online groepen gebruik van maken. Sluit een boodschap die je plaatst af met ‘groeten’ of ‘met vriendelijke groet’, of kies voor een stijl die meer past bij de jongere generaties van dit moment. Zij spreken eerder van ‘greetz’ of ‘thanks’ (in het geval van een vraag, als substituut voor ‘bij voorbaat dank’). Bekijk de groeten die anderen in het gesprek gebruiken en stem daar je eigen keuze op af.

Grappige groet

Tenslotte kun je in een aantal gevallen gebruik maken van een grappige groet. Dit kun je in een informele omgeving eigenlijk altijd doen, maar in bepaalde gevallen ook wanneer je een zakelijke tekst maakt. Wanneer je bijvoorbeeld werkt met humor of een spontane spreker bent kun je best afsluiten met ‘met een glimlach’, of met ‘met vrolijke groet’. Probeer er wel altijd voor te zorgen dat de groet die je kiest past bij je werk, je hobby of het gesprek dat jullie hebben gehad. Door de groeten te relateren aan de inhoud zorg je ervoor dat deze bij de ander op een goede manier overkomen.